CONSULTANȚĂ PENTRU DEZVOLTARE

SCRIERE CERERI DE FINANȚARE

MANAGEMENTUL PROIECTELOR 

ASISTENȚĂ TEHNICĂ DE SPECIALITATE

STRATEGII DE DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ

STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ

STRATEGII DE ARTAGERE A INVESTIȚIILOR

STRATEGII DE DEZVOLTARE A GRUPURILOR LOCALE CLLD

ANALIZE SOCIO-ECONOMICE

ANALIZE DEMOGRAFICE

STUDII ȘI SONDAJE DE OPINIE

REGISTRUL LOCAL AL SPAȚIILOR VERZI

PLANURI DE MANAGEMENT

PLANURI DE AFACERI

PLANURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ

STUDII DE TRAFIC

Orașul Corabia

Județul Olt

Orașul Măcin

Județul Tulcea

Orașul Babadag

Orașul Babadag

Județul Tulcea

Orașul Măcin

FLAG Corabia

Orașul Corabia

Județul Olt

Municipiul Câmpina

Județul Prahova

A.D.I. Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin

Municipiul Drobeta Turnu Severin

Județul Mehedinți

Fundația Zamolxes

Râmnicu Vâlcea

Județul Vâlcea

Consiliul Județean Satu Mare 

Municipiul Satu Mare

Județul Satu Mare

Primăria Medgidia

Municipiul Medgidia

Județul Constanța

Primăria  Rovinari

Orașul Rovinari

Județul Gorj

clienții noștri

Primăria Corabia

Primăria Curtea de Argeș

Municipiul Curtea de Argeș

Județul Argeș

Primăria Mihail Kogălniceanu

Comuna Mihail Kogălniceanu

Județul Constanța

FLAG Vâlcea

serviciile noastre

Registrul Local al Spațiilor Verzi

RLSV este un document pe care orașele din România trebuie să îl aibă obligatoriu, conform legii. RLSV-urile inventariază spațiile publice care sunt amenajate ca spații verzi sau care sunt degradate, cu potențial de amenajare. 

Produsul nostru include o aplicație de tip GIS care poate fi conectată la alte baze de date locale de tip GIS (ex: cea a PUG) și poate fi accesată de utilizatori externi prin intermediul site-ului instituției. 

Analize și studii

Elaborăm analize socio-economice, studii de piață, sondaje de opinie, studii de oportunitate, studii de trafic. Lista nu se oprește aici.

Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă

Planurile de Mobilitate pornesc de la situația actuală a traficului și a necesităților de deplasare de la nivelul orașului și proiectează solucții de eficientizare și reducere a emisiilor de carbon cauzate de activitățile de transport.

PMUD-urile sunt documente obligatorii pentru proiectele de mobilitate urbană finanțate din fonduri europene.

Strategii de dezvoltare

  • Strategii Integrate de Dezvoltare Urbană 

  • Strategii de Dezvoltare Turistică

  • Strategii de Dezvoltare Locală Durabilă

  • Strategii pentru GAL, FLAG, CLLD

Management de proiect

După obținerea finanțării, serviciile noastre se concentrează asupra implementării proiectului. Acordăm asistență solicitantului în toate dimensiunile managementului de proiect.

Elaborarea documentațiilor de finanțare

Activitatea începe de la identificarea ideii de proiect, evaluarea fezabilității și a eligibilității acesteia. Apoi ne ocupăm de scriere, anexe, relația cu proiectanții, încărcarea în MySMIS. Asistăm solicitantul până la semnarea contractului de finanțare. 

Avem experiență în elaborarea cererilor de finanțare pentru POR, POCU, POIM, POCA, POC, PNDR, POPAM, AFM.

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Corabia 2023-2030

Orașul Corabia este situat în sudul țării, în județul Olt și este așezat pe Dunăre, în apropierea vechii cetăți Sucidava și a piciorului podului lui Constantin cel Mare. Este locul pe unde ostașii români au trecut Dunărea în 1877 și au cucerit independența României.

lucrări recente

Strategia de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Drobeta Turnu Severin 

Zona Metropolitană Drobeta Turnu Severin este una dintre cele mai recent înființate zone metropolitane din România și reprezintă o asociere a unităților administrativ teritoriale din vecinătatea municipiului Drobeta Turnu Severin, printre care și municipiul Orșova. 

Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al orașului Rovinari 2023-2030

Orașul Rovinari este amplasat pe malul Jiului, în județul Gorj, foarte aproape de Târgu Jiu, într-o zonă puternic influențată de industriile minieră și energetică. În orașul Rovinari funcționează una dintre cele mai mari termocentrale din România și din Europa.

 

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Corabia 2021-2027

Orașul Corabia este situat în sudul țării, în județul Olt și este așezat pe Dunăre, în apropierea vechii cetăți Sucidava și a piciorului podului lui Constantin cel Mare. Este locul pe unde ostașii români au trecut Dunărea în 1877 și au cucerit independența României.

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a municipiului Curtea de Argeș 2021-2027

Municipiul Curtea de Argeș, supranumit Orașul Regal, este vestit și pentru Mănăstirea Argeșului de care este legată legenda Meșterului Manole și care este necropola regală a României. Este poarta sudică spre Transfăgărașan și spre o zonă turistică deosebită.

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mihail Kogălniceanu 2021-2027

Comuna dobrogeană Mihail Kogălniceanu este situată în apropierea municipiului Contanța și găzduiește Aeroportul Internațional Constanța. Este și locul unei vestite baze miliatare NATO.

Sondaj - opinia locuitorilor cu privire la dezvoltarea Comunei Mihail Kogălniceanu 

Comuna dobrogeană Mihail Kogălniceanu este situată în apropierea municipiului Contanța și găzduiește Aeroportul Internațional Constanța. Este și locul unei vestite baze miliatare NATO.

Evaluarea modificărilor contractuale solicitate de beneficiarii de finanțări UE

FLAG Vâlcea reprezintă o asociere de unități administrativ teritoriale din județul Vâlcea care gestionează în comun fonduri nerambursabile și selectează proiecte spre finanțare din fonduri UE cu scopul dezvoltării generale a zonei pe baza unei Strategii de Dezvoltare Locală.

consultanță pentru

dezvoltare

ROMÂNIA   I    BELGIA

SC Strategium SRL

CUI: RO 4238111

J32/1294/1993

RO: București   |  Sibiu   |    Iași 

BE: Gent

STRATEGIUM

Companie de consultanță care activează în sfera proiectelor europene și oferă servicii complete pentru accesarea și implementarea proiectelor finanțate din programele naționale și europene care oferă finanțare nerambursabilă.

© Strategium, 2024

această pagină web este proprietatea companiei Strategium.